Kontakta advokatbyrå för gratis rådgivning och hjälp?

29 april, 2021 Av av jannes

Går det att få juridisk hjälp även om man inte har råd att betala något? Ja, detta på flera sätt. Att kontakta advokatbyrå och fråga kostar inte, inte heller om ärendet blir pro bono osv. Vilken väg som är bäst beror på målet.

Rättsskyddet ger ersättning via hemförsäkringen

Inom alla hemförsäkringar ingår ett rättsskydd. Det innebär att försäkringen ersätter rättslig hjälp om en person blir dragen inför domstol. Första steget är därmed alltid att kontakta försäkringsbolaget och fråga vad som ingår – och vad som inte ingår. Här är det däremot viktig att tänka på:

  • Vissa delar inom rättsskyddet har självrisk
  • Rättsskyddet har alltid ett högsta belopp
  • Rättsskyddet gäller inte för alla tvister

Oavsett vad som har hänt är alltid första steget att prata med försäkringsbolaget. Att kontakta advokatbyrå som ett första steg kan annars bli mycket dyrt – helt i onödan.

Rättshjälp – alla har rätt till offentlig försvarare

Det spelar ingen roll om en person har försäkring eller inte – eller hur lång brottslig historia som personen har. Alla har rätt till en offentlig försvarare. Detta för att upprätthålla ett rättsligt säkert rättssystem i Sverige. Om staten anklagar en person för ett brott (exempelvis fortkörning, misshandel, skadegörelse) så får personen alltid en offentlig försvarare. Om däremot en person kommer i en vårdnadstvist eller tvist om avtal mellan två personer så gäller inte offentlig försvarare.

Kontakta advokatbyrå för pro bono

Pro bono är latin och betyder – för det allmännas bästa. I korthet så innebär detta att en advokatbyrå åtar sig ett ärende för att de anser att det är för allmänhetens/samhällets bästa. Detta alltså helt gratis. Det finns en sed inom advokatbyråer att åta sig dessa uppdrag även om det skiljer stort mellan de olika byråerna hur ofta de åtar sig dessa uppdrag.

Kontakta advokatbyrå – Det går att hitta flera advokatbyråer som delvis jobba pro bono genom att söka på Google. För att kunna få hjälp kan det vara en fördel att skriva ner, tydligt, vad som hänt och sedan ta kontakt. De som gör detta bör även förbereda sig för att inte få någon hjälp – det är nämligen betydligt fler som väljer att kontakta advokatbyrå och be om denna hjälp än som har möjlighet att få hjälpen.